Vaela külaseltsi edukad projektid

Vaela külaselts on tänu aktiivsetele juhatuse liikmetele, mõttekojale, Kiili valla ja kogu külaelanike toetusele osalenud edukalt mitmetes projektides. Projektide kaudu oleme saanud oma külla mänguväljakud, spordiplatsi, külatelgi ja lauad/pingid jne. Oleme saanud võimaluse organiseerida vahvaid ja vajalikke koolitusi, näiteks lastele mõeldud esmaabi- ja ohutuskoolitus, aiandukoolitus suve kohvikutepäeval jne.

Hetkel on käimas küla seni kõige suurem ja mahukam projekt:

“Valgustatud terviseraja ehitamine Vaela külas Kiili vallas”

2019 a. sügis

“Vaela küla mänguväljaku täiendamine kogukonnaliikmete ühistegevuse soodustamiseks”

“Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.”

Projekti “ Vaela küla mänguväljaku täiendamine kogukonnaliikmete ühistegevuse soodustamiseks ” eesmärgiks on Vaela küla elanike omavahelise läbikäimise suurendamine.
Projekti otseseks eesmärgiks on krundile aadressiga Kadaka tee 32/Kuuse tee 16 (katastritunnus 30401:001:1197) laste mänguväljaku täiendamine, mis võimaldab nii lastel kui ka täiskasvanutel omavahel tihedamalt suhelda – loodud on selleks vajalik avalik ruum.

2018 a. sügis

“Väliköögi seadmed Vaela kogukonna üritustele”

“Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.”

Projekti „Väliköögi seadmed Vaela kogukonna üritustele“ eesmärk on erinevatel külaüritustel valmistada toitu oma kogukonnaliikmete poolt. Otsene eesmärk on soetada erinevaid väliköögi seadmeid, mis võimaldavad külaplatsil ja terviserajal planeeritavatel üritustel valmistada kergemat toitu ja võimalus leida seeläbi ka võimalikke ressursse, mille toel viia läbi veelgi rohkem tegevusi külaelanikele.

2018 a. kevad

“Kiili valla Vaela küla mänguväljaku arendamine”

“Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.”

Projekti üldeesmärk oli elanike omavahelise läbikäimise suurendamine. Projekti käigus arendati Kiili vallas Vaela külas Lageda asumis paiknevat mänguväljakut – lisandus atraktsioon kiikede näol.

2017 a. sügis

“Vaela küla lipp masti otsa”

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

Projekti üldeesmärk elanike kodukoha tunnetuse tugevdamine. Projekti käigus paigaldatakse Kiili vallas Vaela külas lipumast ja kujundatakse küla oma lipp.

2017 a. kevad

“Kiili valla Vaela küla Peetri tee 7 mänguväljaku rajamine kogukonnaliikmete ühistegevuse soodustamiseks”

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

Projekti üldeesmärk oli elanike omavahelise läbikäimise suurendamine. Projekti käigus rajati Kiili vallas Vaela külas Lageda asumisse sealt senini puudunud mänguväljak

2016 a. sügis

“Puhkame jalgu”

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

2016 a. kevad

“Meid on paremini kuulda”

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

2015 a. sügis

“Avatud aedade ja kohvikute päev” 

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

“Külavarade turvaline hoidmine” 

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“  

2015 a. kevad

“Heakorrastatud Oti” 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“  

2014 a. sügis

Noortesport ja vabaaeg 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

Ohutuse ja esmaabi teemaline koolitus 

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“  

2014 a. kevad

KÜLATELK

„Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“

2013 a. 

MÄNGU- JA TERVISESPORDIPLATSI RAJAMINE VAELA KÜLAS

– PRIA, Leader programm